ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DESTINATION-BG.COM


1. Destination-BG.com е информационна система (каталог), създадена с цел предоставяне на подробна информация за места за настаняване в България. Собственик на домейна Destination-BG.com и достъпната през него информационна система е АКСЕС ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Александър Бурмов 32, ет. 3, ап. 5.

2. Използването от Ваша страна (Потребителя) на Информационната система на Destination-BG.com подлежи на регулиране от настоящите Общи условия със силата на правнообвързващо споразумение между Вас и Собственика на Destination-BG.com (АКСЕС ООД). Всеки потребител на Destination-BG.com е длъжен да се запознае и да спазва настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от Собственика на Destination-BG.com. Ако някое от тези Общи условия за ползване или бъдещи промени в тези условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте Информационната система на Destination-BG.com и незабавно напуснете Информационната система.

3. Информационната система означава уеб сайта с адрес http://www.destination-bg.com и страницата в социалната мрежа Facebook, които се управляват и/или притежават от Собственика на Destination-BG.com

4. Информацията достъпна през Информационната система включва, но не се ограничава до онлайн каталог с Места за настаняване, секции с информация за туристически забележителности, новини за актуални събития, рекламни елементи.

5. Достъпът до Информационната система на Destination-BG.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители и за ползването на каталога като информационен източник не е необходима изрична регистрация.

6. Когато изпращате запитване към Място за настаняване, регистрирано в Информационната система на Destination-BG.com Вие давате своето съгласие Собственикът на Destination-BG.com да съхранява и обработва Ваши данни (име, e-mail адрес, телефон, друго посочено от потребителя в съобщение), доброволно предоставени от Вас. С изпращане на запитване Потребителят дава своето съгласие на Собственика на Destination-BG.com да получава рекламни и информационни съобщения на електронната си поща, освен ако Потребителят е декларирал изрично, че не желае да получава така информация.

7. Информацията за местата за настаняване се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Собственикът на Destination-BG.com нe носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

8. Информационният поток между потребител (турист) и Място за настаняване е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на Собственика на Destination-BG.com

9. Собственикът на Destination-BG.com не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта и неговата Информационна система.

10. Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с информацията, предоставена от Destination-BG.com. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в Информационната система на Destination-BG.com.

11. Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от Destination-BG.com без изрично писмено позволение от представители на Destination-BG.com.

12. Destination-BG.com има право да поставя в Информационната система на Destination-BG.com външни връзки и рекламни елементи и материали. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. Destination-BG.com не контролира тези cookies.

13. Destination-BG.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

14. Собственикът на Destination-BG.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

15. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Собственикът на Destination-BG.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

16. Тези условия могат да се променят по всяко време от Собственика, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Информационната система на Destination-BG.com, включително на настоящата уебстраница.

17. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Имате друг въпрос?

0888 622 875

office@destination-bg.com

Нашите предложения

Къща за гости ХЕРА, Чифлик
Цени от 30 лв. за нощувка
Хотел Карлово, Слънчев бряг
Цени от 78 лв. за нощувка
Хотел Виена, Силистра
Цени от 45 лв. за нощувка
Хотел "Стамболов", Велико Търново
Цени от 35 лв. за нощувка

Социални мрежи
Абонамент за новини


Имате въпрос?
0888 622 875
office@destination-bg.com
Често задавани въпроси (FAQ)© 2014 | Общи условия
All Rights Reserved